Datum Bijlage(n)
De Bazuin voor 27 april 2018
De Bazuin voor 20 april 2018
De Bazuin voor 13 april 2018 Programma Zing-mee

Al het gemeentenieuws, zoals predikbeurten, ziekenhuisopname, geboorte-, huwelijks- en overlijdensberichten, verenigingswerk, financiële verantwoording enz. vindt u elke week (gedurende een bepaalde periode in de zomer tweewekelijks) in het regionaal kerkblad “de Bazuin”. De Bazuin is een uitgave van stichting kerkblad de Bazuin, waarbij tien diaconieën zijn aangesloten. Een abonnement kost € 35 per jaar bij automatische incasso en loopt van 1 januari t/m 31 december.

Kopij voor gemeentenieuws kunt u tot en met zaterdag 12.00 uur inleveren bij ouderling-kerkrentmeester J.A.C. Kapteijn bij voorkeur per e-mail: bazuin@hervormdpolsbroekenvlist.nl
Advertenties en familieberichten kunnen tot maandag 18:00 uur via e-mail rechtstreeks verzonden worden naar het volgende e-mailadres: advertentie@stichtingbazuin.nl

Voor het kerkblad “De Bazuin” gelden bedankjes als familieberichten. Ze worden daarom normaal gesproken niet onder de gemeenteberichten opgenomen, maar krijgen een plaats op de achterzijde van het blad. Hieraan zijn kosten verbonden.

Voor een proefnummer kunt u contact opnemen met dhr. A. Spijker, Dorp 5, 0182-309479

Abonnementen en financiële administratie:
Oudeslootweg 3
3411 MP Lopik
Telefoon: (0348) 55 38 38
E-mail: administratie@stichtingbazuin.nl