Contactadressen:

Predikant:

Vacant

Scriba (en algemene informatie):

P. Booij
Hooiberg 3
3415 NA  Polsbroek
tel. 0182 – 30 96 70
email:  scriba@hervormdpolsbroekenvlist.nl

Adres van de kerk en Silo is Dorp 24, 3415 PG in Polsbroek. “Silo” is telefonisch bereikbaar onder nummer: 0182 – 309379