Contactadressen:

Predikant:

Ds. C. Boele
Dorp 42
3415 PG Polsbroek
tel. 0182 – 30 92 31
email:  predikant@hervormdpolsbroekenvlist.nl

Scriba (en algemene informatie):

M. Bogaard
H.W. van Egmondstraat 30
3415 PW  Polsbroek
tel. 0182 – 30 97 75
email:  scriba@hervormdpolsbroekenvlist.nl

Adres van de kerk en Silo is Dorp 24, 3415 PG in Polsbroek. “Silo” is telefonisch bereikbaar onder nummer: 0182 – 30 93 79