M. Jut,  Zuidzijdseweg 196A, 0182 – 309220 (kerktelefoon)

R. Bregman,  Dorp 79-c, 0182 – 309529    (administrerend diaken)

P.C. de Jong, Dorp 65a, 0182 – 307511  (Secretaris diaconie)
emailadres: diakonie@hervormdpolsbroekenvlist.nl

G. Kentie, Oranjekade 31, 0182 – 309388

C. Verwey, Dorp 22a, 0182 – 307804 (Voorzitter diaconie)

Het bankrekeningnummer van de diaconie is NL98RABO0337179409 (Rabobank Lopikerwaard) t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Polsbroek en Vlist.
p/a Dorp 79-c 3415 PC Polsbroek.

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.