M. Jut,  Zuidzijdseweg 196A, 0182 – 309220 (kerktelefoon)

R. Bregman,  Dorp 79-c, 0182 – 309529 (administrerend diaken)

A.J.C. Boer, Dorp 1c, 0182 – 309750 (secretaris diaconie)
emailadres: diakonie@hervormdpolsbroekenvlist.nl

M. Cornelisse, R.A. van Amstelstraat 31, 0182 – 307630

C. Verwey, Dorp 22a, 0182 – 307804 (voorzitter diaconie)

Het bankrekeningnummer van de diaconie is NL98RABO0337179409 (Rabobank Lopikerwaard) t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Polsbroek en Vlist.
p/a Dorp 79-c 3415 PC Polsbroek.

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.