M. Bogaard, Heer willem van Egmondstraat 30, 0182-309775 (voorzitter)

M. Versluis, Baronieweg 22, 0182-309741 (secretaris)
emailadres: kerkrentmeesters@hervormdpolsbroekenvlist.nl

T.P. Korevaar, Hooiberg 1, 0182-307875 (penningmeester)

K.C. Verweij, Zuidzijdseweg 142a, 0182-307262  (alg. adjunct en begraafplaats)

 

De bankrekeningen van het college van kerkrentmeesters zijn:

nummer                                        ten behoeve van

NL18 RABO 033 71 37 102     algemeen
NL58 RABO 011 55 54 335     bijdragen actie kerkbalans
NL94 RABO 014 57 48 235     bijdragen solidariteitskas
NL58 RABO 033 71 29 010     collectebonnen

Alle rekeningen zijn t.n.v. Herv. Gem. Polsbroek&Vlist.