K.C. den Besten, Dorp 48 Polsbroek, 0182 – 309909

P. Booij Noordzijdseweg 113 Polsbroek, 0182 – 309670  (scriba)
e-mail: scriba@hervormdpolsbroekenvlist.nl

J. Hogendoorn, Oost Vlisterdijk 44 Vlist, 0182 – 384290

K. van der Mel, Rdr A van Amstelstraat 1 Polsbroek, 0182 – 309772

H.C. Snoek, Bonrepas 6 Vlist, 0182 – 309489

J. Verdoold, Bonrepas 5 Vlist, 0182 – 386175

Jeugdambtsdragers:

H. Snoek, jeugdouderling
C. Verweij, jeugddiaken
emailadres: jeugdraad@hervormdpolsbroekenvlist.nl