Aan de ouderlingen is een gedeelte van de gemeente als wijk toebedeeld, waarvoor de betreffende ouderling bijzondere verantwoordelijkheid draagt. Door de wijziging van de kerkenraad m.i.v. 1-10-2010 is er een nieuwe wijkindeling gemaakt. De wijkindeling ziet er als volgt uit:

P. Booij:
Polsbroek/Polbroekerdam: Noordzijdseweg 97A t/m 235
Polsroekerdam: Damweg
Polsbroek/Polsbroekerdam: Zuidzijdseweg 192 t/m 208B

 

J. Hogendoorn:
Vlist: Franse kade, de hele nieuwbouw, West-Vlisterdijk en Oost-Vlisterdijk.

 

K.W. v.d. Mel:
Polsbroek: De gehele nieuwbouw.

 

Chr. den Besten:
Polsbroek: Dorp (Zuidzijde) & Zuidzijdseweg 6A t/m 186.
Vrijheer de Graeffweg.

 

J. Verdoold:
Vlist: Bonrepas, Slangenweg.
Polsbroek: Oranjekade. Dorp (Noordzijde) 1 t/m 87.