Op deze pagina’s vindt u meer informatie over kerkelijke activiteiten.

Oud papier
Elke laatste zaterdag van de maand wordt in Polsbroek (dorp) het oud papier opgehaald. De opbrengst is bestemd voor de werkgroep Roemenië

Boekentafel
Elke laatste vrijdagavond van de maand van 19.00 tot 20.00 is er in de hal van Silo een boekentafel.