Binnen Polsbroek en Vlist is nog één christelijke zangvereniging actief.

Chr. Reg. Koor ‘New Voices’

Dirigent:                         André van Vliet
Contactpersoon:          Nella Smit – van der Laan, 0182 – 785872

Voor algemene informatie zie de website van New Voices