De plek voor alle activiteiten van de
Hervormde gemeente Polsbroek en Vlist