J. Aantjes, West Vlisterdijk 11 Vlist, 0182 – 501427
K.C. den Besten, Dorp 48 Polsbroek, 0182 – 309909
B. Meerkerk, Dorp 81 Polsbroek, 0182 – 309884
H.C. Snoek, Bonrepas 6 Vlist, 0182 – 309489
T. van Steeg, Dorp 81a Polsbroek, 0182-307293

Jeugdambtsdragers:
H. Snoek, jeugdouderling
J.W. Dekker, jeugddiaken
emailadres: jeugdraad@hervormdpolsbroekenvlist.nl

Scriba:
T. van Steeg, Dorp 81a Polsbroek, 0182-307293
emailadres: scriba@hervormdpolsbroekenvlist.nl