Kinderen uit groep 5:
Er is om de week club op maandagmiddag van 15.45 uur tot 17.15 uur. Er wordt gezongen, gebeden, geluisterd naar een verhaal uit de Bijbel en geknutseld (of soms een spel gedaan); ook wordt er een psalm/tekst geleerd. De leiding maakt gebruik van de map Clic van de HGJB.
contactpersoon: Mevr. Hanneke van der Mel, 0182-309772

Kinderen uit groep 6 en 7:
Om de week op dinsdagavond komen van ca.18:30 tot 19:45 uur de kinderen van groep 6 en 7 (9 t/m 11 jaar) samen in “Silo”. Ze zingen dan met elkaar, luisteren naar een verhaal uit de bijbel en daarna gaan ze samen knutselen. Er wordt gewerkt met “Bouwstof” voor de leiding en “Bouwsteen” voor de kinderen.
Contactpersoon: Mevr. Lisette Verweij, 06 – 42409310
email: kinderen-van-een-vader@hervormdpolsbroekenvlist.nl