Deze commissie heeft als taak de aandacht levend te houden voor het zendingswerk, om zo gestalte te geven aan de roeping van de gemeente om “gezonden” gemeente te zijn. De zendingscommissie telt 10 personen. Zij vergadert meestal tweemaal per jaar. De leden van de commissie houden zich onder meer bezig met het werven van leden voor de GZB, de verkoop van de GZB dagboek “Een hand vol koren” en de organisatie van de jaarlijkse zendingsavond.

Nieuwsbrief van Willem-Jan de Wit
Algemene info over zendingsarbeiders van de GZB

Contactpersoon: Pieter Verdoold, Bonrepas 5a, 2855 AA Vlist, tel. 0182 – 386175
email: zendingscommissie@hervormdpolsbroekenvlist.nl