De mannenvereniging houdt zich bezig met de studie van Schrift en Belijdenis. Het maandblad “De Hervormde Vaan” wordt daarbij als handleiding gebruikt. Dit is het orgaan van de Ned. Herv. Mannenvereniging op G.G., waarbij de vereniging is aangesloten. Ze vergadert eenmaal in de 2 à 3 weken, voornamelijk op dinsdag of donderdag avond van 20.00 tot 22.00 uur in “Silo”. Naast de verenigingsavonden wordt ook de jaarlijkse Bondsdag van alle Hervormde Mannenverenigingen op G.G. te Putten bezocht.

Voorzitter: Dhr. J. Verdoold, Bonrepas 5a, 0182-386175
Secretaris: Dhr. P. Verweij
Bankrekening: NL74 RABO 0373 7457 37 t.n.v. Mannenvereniging Calvijn