Het LRP: Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk

De ledenregistratie is van en voor de plaatselijke gemeenten én voor de landelijke organen van de Protestantse Kerk om het kerkelijk werk te ondersteunen en de zorg voor gemeenteleden te kunnen waarborgen. Het gaat om het kennen en kunnen volgen van gemeenteleden en hun gezinnen, vanuit de betrokkenheid en zorg om elkaar, vanuit pastoraal en diaconaal belang en om fondsenwerving te faciliteren.
Het LRP is – via Stichting Interkerkelijke Leden Administratie (SILA) – aangesloten op de Basisregistratie Personen (BRP) waardoor de meeste verhuismutaties automatisch worden ontvangen. Alleen bij een geboorte dient de ledenadministrateur de inschrijving zelf te verzorgen. Hier is tegenwoordig wel expliciet toestemming van de ouders c.q. verzorgers voor nodig in het kader van de AVG.

Heeft u vragen over de ledenregistratie of over uw inschrijving (bijvoorbeeld of u bent ingeschreven en welke gegevens van u zijn opgenomen) neem dan gerust contact op met de ledenadministrateur van de Herv. Gem. Polsbroek & Vlist: Jaco Kapteijn.
Bij voorkeur via het e-mailadres van de ledenadministratie.