Contactadressen:

Predikant:
Ds. C. Boele
Dorp 42
3415 PG Polsbroek
tel. 0182 – 30 92 31
email: predikant@hervormdpolsbroekenvlist.nl

Scriba (en algemene informatie):
T. van Steeg
Dorp 81-a
3415 PD Polsbroek
0182-307293
email: scriba@hervormdpolsbroekenvlist.nl

Adres van de kerk en Silo is Dorp 24, 3415 PG in Polsbroek.
“Silo” is telefonisch bereikbaar onder nummer: 0182 – 30 93 79