De vrouwen van deze vereniging ontmoeten elkaar eenmaal in de 2 à 3 weken op donderdagavond van 19.45 tot 22.00 uur, in “Silo”. Ze behandelen een bijbelgedeelte uit het maandblad “De Hervormde Vrouw”. Ook zijn er enkele gezamenlijke vergaderingen met de mannenvereniging. Verder is er ieder jaar een Bondsdag van alle Hervormde Vrouwenverenigingen op G.G., in de Veluwehal te Barneveld, en wordt ieder jaar een uitstapje georganiseerd.

Voorzitter: Mevr. H. van der Mel
Secretaresse: Mevr. C. Cornelisse, R.A. van Amstelstraat 31, Polsbroek, 0182-307630
Bankrekening: NL27 RABO 0373 7457 10 t.n.v. Vrouwenvereniging Priscilla