De vrouwen van deze vereniging ontmoeten elkaar eenmaal in de 2 à 3 weken op donderdagavond van 19.45 tot 22.00 uur, in “Silo”. Ze behandelen een bijbelgedeelte uit het maandblad “De Hervormde Vrouw”. Ook zijn er enkele gezamenlijke vergaderingen met de mannenvereniging. Verder is er ieder jaar een Bondsdag van alle Hervormde Vrouwenverenigingen op G.G., in de Veluwehal te Barneveld, en wordt ieder jaar een uitstapje georganiseerd.

Contactpersoon: Mevr. R. Hogendoorn, Oost-Vlisterdijk 44, Vlist, 0182-384290
Secretaresse: Mevr. C. Cornelisse, R.A. van Amstelstraat 31, Polsbroek, 0182-307630