“In Zijn grote trouw roept de Heere ons telkens weer naar Zijn huis. Daar wil Hij ons in het bijzonder ontmoeten door Zijn Woord en Geest. Tevens mogen we daar als gemeente elkaar ontmoeten.”

In ons kerkgebouw worden elke zondag twee diensten gehouden; ‘s morgens om 9.30 uur en ‘s avonds om 18.30 uur. Ook op goede Vrijdag is er om 9:30 uur en om 19.30 een kerkdienst. Op Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag om 9.30 uur. Op Oudejaarsavond om 19.30 uur en op Nieuwjaarsmorgen om 9.30 uur. Na deze nieuwjaarsdienst is er gelegenheid om in gebouw “Silo” elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of een glaasje fris. Op de tweede woensdag in maart wordt de Biddag voor gewas en arbeid gehouden, en op de eerste woensdag in november valt de Dankdag. Op beide dagen zijn er diensten om 11.00 en 19.30 uur, waarbij de ochtenddiensten speciaal gericht zijn op de leerlingen van de basisscholen.

Elke dienst kent een zogenoemde voorzang. Hierbij zingen we het gehele psalmboek in volgorde door, waarbij deze reeks onderbroken wordt wanneer er bij het overlijden van een gemeentelid een herinneringspsalm wordt gezongen.

Bij geboorte, huwelijk, jubileum, overlijden en bij ziekte en zorg wordt voorbede gedaan in de kerkdienst, indien dit aan kerkenraad of predikant kenbaar is gemaakt. Graag in geval van geboorte, huwelijk en overlijden aan de predikant en de scriba een kaart sturen i.v.m. eventuele afwezigheid van één van beide.

Op oudejaarsavond worden de namen van de overleden gemeenteleden genoemd; zo gedenken we hen die ons ontvallen zijn.