In de hervormde gemeente Polsbroek & Vlist zijn meerdere huisbijbelkringen.
In totaal zijn er negen ochtend-, middag- en avondkringen. Eén daarvan betreft een mannenkring, eén een gemengde kringen en de overige betreffen vrouwenkringen.
De kringen vinden plaats bij de leden thuis. Eens per drie weken wordt er bij elkaar gekomen en wordt er een gedeelte uit de Bijbel behandeld. Naast de Bijbel die centraal staat, vinden we het vooral fijn om thema’s uit het dagelijks leven te behandelen. Dit doen we onder andere door het volgen van een boekje en eigen input mee te nemen. Daarnaast proberen we vooral naar elkaar te luisteren en met elkaar in gesprek te gaan. De diepgang wisselt per kring en is vooral afhankelijk van de behoefte van de leden.
De meeste kringen hebben twee gespreksleiders. Binnen sommige kringen rouleert dit ook onder de leden. Voor alle kringen geldt eigenlijk dat er wordt gestreefd naar een lage drempel, zodat een ieder zich vooral welkom voelt en er ook ruimte is voor omzien en gezelligheid.
Ook voor u en jou is er dus een kring, wanneer dit u/jou aanspreekt.
Mocht u/jij interesse hebben en/of vrijblijvend eens willen meekijken, bent u/jij van harte welkom.
Hiervoor kunt u contact opnemen met Nel Rijkaart (per mail of telefonisch: 0618727082).