M. Bogaard, Heer willem van Egmondstraat 30 Polsbroek, 0182-309775 (voorzitter)
T.P. Korevaar, Hooiberg 1 Polsbroek, 0182-307875 (penningmeester)
M. Versluis, Noorzijdseweg 139 Polsbroek, 0182-309741 (secretaris), emailadres: kerkrentmeesters@hervormdpolsbroekenvlist.nl
K.C. Verweij, Zuidzijdseweg 142a Polsbroek, 0182-307262 (alg. adjunct en begraafplaats)

De bankrekeningen van het college van kerkrentmeesters zijn:

IBAN - ten behoeve van
NL18 RABO 033 71 37 102 - algemeen
NL58 RABO 011 55 54 335 - bijdragen actie kerkbalans
NL94 RABO 014 57 48 235 - bijdragen solidariteitskas
NL58 RABO 033 71 29 010 - collectebonnen

Alle rekeningen zijn t.n.v. Herv. Gem. Polsbroek&Vlist.