M. Bogaard, Heer willem van Egmondstraat 30 Polsbroek, 0182-309775 (voorzitter)
B. Meerkerk, Dorp 81 Polsbroek, 0182-309884 (penningmeester)
M. Versluis, Noorzijdseweg 139 Polsbroek, 0182-309741 (secretaris), emailadres: kerkrentmeesters@hervormdpolsbroekenvlist.nl
K.C. Verweij, Zuidzijdseweg 142a Polsbroek, 0182-307262 (alg. adjunct en begraafplaats)

De bankrekeningen van het college van kerkrentmeesters zijn:

IBAN - ten behoeve van
NL41 RABO 0373 7460 40 - College van Kerkrentmeesters algemeen
NL55 RABO 0373 7457 88 - College van Kerkrentmeesters inzake kerkbalans
NL13 RABO 0373 7460 59 - College van Kerkrentmeesters inzake solidariteitskas
NL88 RABO 0373 7460 67 - College van Kerkrentmeesters inzake collectebonnen

Alle rekeningen zijn t.n.v. Herv. Gem. Polsbroek&Vlist.