Deze commissie is actief betrokken bij de missionaire toerusting van de gemeente. Daarnaast probeert zij contact te houden / te leggen met gemeenteleden en dorpsbewoners die niet of nauwelijks bij het gemeenteleven betrokken zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het blad ‘Echo’. De commissie bestaat uit 10 leden, van wie een kerkenraadslid de voorzitter is.

Contactpersoon: n.n.t.b.