De deuren van “Silo” staan om de week op woensdagavond, van 19.30 tot 21.00 uur voor jongeren uit de 3de en 4de klas van de middelbare school open. Voor de pauze wordt er een bijbelgedeelte behandeld uit het H.G.J.B. jeugdblad “Spirit”. Na de pauze wordt er een quiz of spel gedaan. Dit wordt verzorgd door één of twee leden.

Contactpersoon:
Wim de Heer, Zuidsewegweg 186, 0182 – 309228
email adres: clubschakel@hervormdpolsbroekenvlist.nl