A.J.C. Boer, Dorp 1c Polsbroek, 0182 – 309750 (secretaris diaconie), emailadres: diakonie@hervormdpolsbroekenvlist.nl
R. Bregman, Dorp 79-c Polsbroek, 0182 – 309529 (administrerend diaken)
M. Cornelisse, R.A. van Amstelstraat 31 Polsbroek, 0182 – 307630
J.W. Dekker, H.W. van Egmondstraat 34 Polsbroek, 06-30913547 (jeugddiaken)
M.A. van der Mel, Baronieweg 70 Polsbroek, 0182-309959

Het bankrekeningnummer van de diaconie is NL30 RABO 0373 7457 53 t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente Polsbroek en Vlist.
p/a Dorp 79-c 3415 PC Polsbroek.

Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.