Doelstelling:
Het verkrijgen van een wederzijds diaconale band tussen de kerkelijke gemeente in Polsbroek en Vlist en Bágy. Het diaconale aspect omvat zowel het Woord als de daad en gaat uit van wederzijds respect en het leren van elkaar. De commissie vergadert ongeveer 5 keer per jaar en onderhoud de contacten met de gemeente van Bágy. Ook verzorgt de commissie zo mogelijk elk jaar een hulptransport naar de gemeente daar. Ook onderzoeken en proberen we projecten te realiseren ter ondersteuning van het kerkelijk leven en ter bevordering van de landbouw. De inkomsten t.b.v. de commissie komen o.a. uit het ophalen van oud papier in de kern Polsbroek dorp, collecte en acties die gehouden worden.

Commissieleden:
R. Bregman, Dorp 79-c, 0182 – 309529 (voorzitter)
K. de Wit sr., Boerderijweg 6, 0182 – 309249 (secretaris en aanspreekpunt oudpapier)
T.P. Korevaar, Hooiberg 1 (penningmeester)
C. de Wit, Boerderijweg 4, 0182 – 309966
M. de Jong, Dorp 65a

Het bankrekeningnummer van de werkgroep Roemenië is NL49 RABO 0373 7457 02 (Rabobank Lopikerwaard) t.n.v. Roemeniëcommissie Hervormde gemeente Polsbroek en Vlist.
Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Emailadres: roemeniecommissie@hervormdpolsbroekenvlist.nl