Als kerkelijke gemeente hebben we gegevens van u. Als kerkelijke gemeente zijn wij volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin we omzien naar elkaar en betrokkenheid met elkaar hebben en het vormen van een kerkelijke gemeenschap.

Wij moeten conform de nieuwe wetgeving ( Algemene Verordening Gegevensbescherming-AVG) zorgvuldig met deze gegevens omgaan. Daarom hebben we een privacyverklaring opgesteld. Deze verklaring geeft ook inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking

Wij hebben gebruik gemaakt van de Gesprekshandleiding (model van de Protestantse Kerk).