Jongeren van 23 t/m 33 jaar zijn van harte welkom op de JV+.

We komen eens in de twee weken bij elkaar om ons met elkaar te verdiepen in het geloof en de Bijbel.
Hoe kun je de Woorden uit de Bijbel ook in onze tijd nog toepassen op je dagelijks leven?

We gebruiken Bijbelstudieboekjes die zich toespitsen op een bepaald thema of juist op een Bijbelboek of een Bijbels persoon.

Het is fijn om elkaar te ontmoeten en elkaar scherp te houden en te bemoedigen in het geloof.

Contactpersoon:
Herma Hogendoorn - Korevaar; Oost-Vlisterdijk 24 - Vlist; 06-45128293